Naloge upravnega odbora

Upravni odbor je bil na splošno zelo povezan z velikimi podjetji, vendar ni izključno last njih. Oblikovanje plošče je lahko celo bolj vredno v malih in srednje velikih podjetjih (večina jih sestavlja naša poslovna realnost), saj so enostavnejše in bolj prilagodljive organizacijske strukture, ki bi olajšale izvajanje odločitev podjetja. Nasvet Čeprav ima vsaka družba svoje posebne značilnosti (razsežnost, vrsto podjetja, lokacijo itd.), So na splošno glavne naloge in odgovornosti odbora naslednje:

Koraki, ki jih morate upoštevati:

1

Odobritev splošnih strategij. Impulz strateškega načrta podjetja.

2

Upravni odbor družbe mora nadzorovati izvajanje in doseganje ciljev strateškega načrta.

3

Vzpostavitev in nadzor upravljanja proračuna družbe.

4

Oblikovanje ustreznih mehanizmov za pridobitev resničnih in kakovostnih informacij o upravljanju podjetja.

5

Odločanje v primeru večjih naložb ali prenosa sredstev.

6

Upravni odbor lahko nadzoruje transakcije vseh vrst (nakupi, združitve, skupna vlaganja itd.).

7

Nadzor in nadzor višjih vodij podjetja.

8

Odobritev strateških povezav.

9

Vzpostavitev politike prejemkov za višje vodstvene delavce.

10

Vzpostavitev komunikacijske in informacijske politike za delničarja.