Kako črkovate sois ali soys?

Pravilno pisanje je nekaj temeljnega in nujnega, ki ga moramo vsi poskusiti, zato je nujno poznati pomen besed in jih pravilno uporabljati. V španščini se včasih sprašujemo o pravilnem načinu pisanja nekaterih pojmov, zato želimo olajšati nalogo in razložiti, kako pišete sois ali soys.

* soys

Za začetek moramo pojasniti, da je "soys" napačna beseda, torej ni izraza s to obliko in nikoli ne bi smeli napisati te besede z "in".

vi ste

Če želimo napisati verbalno obliko, ki ustreza drugi osebi množine sedanjega, ki kaže na glagol "biti", bo pravilna stvar napisati "vi ste" z latinskim i.

Primeri:

Vi ste tisti, ki so odgovorni za zbiranje gradiva.

Ste prvi prispeli?

Ta gospod me vpraša, če ste otroci Manuela.