Kako se pišem hvala ali hvala

Ali se zahvaljujem ali se zahvaljujem ? Včasih nas način, kako se besede izgovarjajo, povzroči dvom o pravilnem načinu njihovega zapisovanja in da izgovorjava, ki jo počnemo, ne ustreza vedno pisnim izrazom. Pogosto je, da se to zgodi s črkami syz, zato želimo rešiti vaš dvom in vam razložiti s primeri, kako pisati zahvalo ali hvala. Ali vam je to koristno?

hvala

Pravi način, da napišemo prvo osebo ednine sedanjega časa glagola, da se zahvalim, je: " Zahvaljujem se ". Na ta način, tudi če izgovorite to verbalno obliko z zvokom, podobnim tistemu, je primerno, da ga napišete z / -z / in ne z / -s /.

Primeri:

  • Zelo cenim to, vendar bom hodil.
  • Cenim, da ste nam prinesli to čudovito darilo.
  • Zahvaljujem se z vsem srcem.

* agradesco

Zato bo napačno pisati "agradesco", ker ni nobene konjugirane oblike glagola, ki bi se mu zahvalil, kar sovpada z njim.

Omeniti je treba, da je zeta napisala samo to obliko indikativne sedanjosti, čeprav je tudi ta pravopis prisoten v vseh ljudeh sedanjega konjunktivnega, pa tudi v pluralnem imperativu, ki vam ustreza .